• Elektromagnetický upravovač vody EZV 25 D /prietok 7-25l za min/

Elektromagnetický upravovač vody EZV 25 D /prietok 7-25l za min/

  • Kód produktu: EZV 25 D
  • Dostupnosť: 3-5 dní
  • 154,80€

  • Bez DPH: 129,00€

Krytie / Rozmery (mm): IP 54 / 150x100x65
Optimálny rozsah prietokov (liter/min): 7-25
Svetlosť - vonkajší priemer potrubia:   1" - 28-34 mm


          1. Na čo slúžia prístroje EZV ...D?
        Prístroje EZV...D slúžia na zamedzenie tvorby vodného kameňa a odstránenie už vytvorených pevných usadenín. Ponúkané prístroje EZV...D slúžia aj na to,
        aby sa ušetrila námaha a financie spojené s výmenou alebo čistením vyhrievacích telies v bojleroch, práčkach, umývačkách riadu, v prietokových ohrievačoch vody, sprchovacích ružiciach, splachovacích nádržkách a pod.
           2. Čo spôsobuje vodný kameň?
        Vodný kameň spôsobuje v našich domácnostiach nemálo problémov. Okrem vyššie spomenutých problémov je to aj zvyšovanie spotreby energie (dôsledok veľkého tepelného odporu), znižovanie priechodností potrubí
        (tlakové straty v rozvode vody) a skracovanie životnosti zanesených systémov.
           3. Ako je možné zabrániť tvorbe kameňa?
        Najjednoduchšie by bolo používať tzv. mäkkú vodu, t.j. vodu neobsahujúcu žiadne kameňotvorné látky. Okrem toho, že takáto voda sa vyskytuje v našich vodovodných sieťach iba zriedkavo,
        nebolo by pre ľudí ale ani pre živočíchy a rastliny príliš prospešné konzumovať takúto vodu - obsahuje totiž iba veľmi málo minerálov.
        Ideálnym by teda bolo používanie normálnej - bežne dostupnej vody (s istým obsahom minerálov), ktorá by však nevytvárala vodný kameň.
        K tomu aby sa bežná prevažne tvrdá voda tak správala vo vodných systémoch je nutné upraviť jej fyzikálne vlastnosti - čím sa dostávame k podstate modernej ekologickej tzv. fyzikálnej úpravy vody,
        ktorá je aj základom činnosti prístrojov EZV.
          4. Čo je podstatou fyzikálnej úpravy vody?
        Podstatou fyzikálnej úpravy vody je narušenie väzieb medzi kameňotvornými látkami a molekulami vody, čo sa dosahuje napr. pôsobením elektromagnetického poľa.
        Účinok permanentných magnetov na obmedzenie tvorby vodného kameňa sú už dávnejšie známe. Fyzikálne upravená voda si udrží svoje pozitívne vlastnosti asi 72 hod. po úprave, čo úplne postačuje pre potreby v domácnosti.
          5. Čo je podstatou prístrojov EZV?
        Rýchly rozvoj číslicovej techniky a hlavne priaznivé ceny mikropočítačov umožnili skonštruovanie prístrojov EZV? na novej kvalitatívnej úrovni. Prístroje vytvárajú pulzné dynamické vysoko neperiodické magnetické pole,
        vyznačujú sa nízkou spotrebou el. energie (cca. 2W), vysokou teplotnou a časovou stabilitou a možnosťou napojenia na riadiace informačné systémy.
          6. Aké sú hlavné prednosti úpravy vody prístrojmi EZV...D?
        Jednoduchá montáž bez narušenia celistvosti potrubia
        nulová tlaková strata, veľmi malá spotreba el. energie
        dlhá životnosť bez nárokov na údržbu a obsluhu
        zníženie spotreby pracích práškov, ničenie vodných baktérii, stimulácia rastu rastlín
        priaznivé účinky na osoby trpiace niektorými kožnými chorobami a obličkovými kameňmi
          7. Ako sa prejavia účinky pôsobenia prístroja?
        Evidentné účinky pôsobenia prístroja na upravovanú vodu sa prejavia po určitom čase, ktorého dĺžka závisí od viacerých faktorov, ako je napr. tvrdosť upravovanej vody, množstvo pretečenej vody, stav vodovodného systému.
        Táto doba tiež závisí od priemeru potrubia, pričom pri menších priemeroch potrubí sa účinky dostavia už po 2-3 týždňoch, ale pri potrubiach s veľkým priemerom je to aj mesiac a viac.
        Pôsobenie prístroja sa prejavuje nasledovným spôsobom:
        vodný kameň vytvorený okolo ústí vodovod. potrubí, sprchovacích ružíc a pod. začne postupne mäknúť a je ľahko odstrániteľný
        povrch zmývaný upravovanou vodou sa ľahšie čistí
        uvoľnený vodný kameň nám vo vodovodnom potrubí môže spôsobiť obmedzenie prietoku cez ventil (ventil odskrutkujeme a potrubie necháme prepláchnuť prúdom vody, čím sa uvoľnené inkrusty vyplavia)
        pri elektrickom ohreve úžitkovej vody sa nám pri nezmenenom nastavení termostatu môže zdať ohrievaná voda teplejšia
        spôsobí to zlepšený prestup tepla po odbúraní inkrustov zo zanesených ohrievačov
        vo veľmi zanesených systémoch môžete po čase pozorovať značné zvýšenie tlaku či prietočného množstva
        zanesené splachovacie nádržky WC sa od vodného kameňa postupne očistia
          8. Certifikát ESS
        Tieto zariadenia sú certifikované značkou zhody ESS. Značka zhody ESS udeľovaná EVPÚ a.s. predstavuje zhodu výrobku s príslušnými normami a je symbolom bezpečnosti výrobku.
        Pokrýva požiadavky bezpečnosti a EMC podľa smerníc EP a Rady, transponovaných do "nariadení vlády SR“.

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie

Štítky: upravovne vody